0317799818 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN VIỆT NAM

0317799818 – CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN VIỆT NAM
Tên quốc tế SAI GON VIET NAM BEER TRADING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt SAI GON VIET NAM BEER TRADING AND MANUFACTURING JSC
Mã số thuế 0317799818
Địa chỉ 264 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRẦN THỊ ÁI LOAN
Ngày hoạt động 2023-04-21
mã số thuế 0317799818 lần cuối vào 2023-04-22 10:53:21.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1101 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1102 Sản xuất rượu vang
1103 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
1623 Sản xuất bao bì bằng gỗ
1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
2310 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng (sản xuất chai thủy tinh)
4101 Xây dựng nhà để ở
4102 Xây dựng nhà không để ở
4211 Xây dựng công trình đường sắt
4212 Xây dựng công trình đường bộ
4221 Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229 Xây dựng công trình công ích khác
4291 Xây dựng công trình thủy
4292 Xây dựng công trình khai khoáng
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4633 Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu bia, nước uống tinh khiết, nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu ngành bia, rượu, nước giải khác
4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4912 Vận tải hàng hóa đường sắt
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).
5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
(trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển)
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.