2301241845 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI GIANG

2301241845 – CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI GIANG
Tên quốc tế THOI GIANG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt THOI GIANG.,JSC
Mã số thuế 2301241845
Địa chỉ Phú Mẫn, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Người đại diện ĐẶNG CÔNG LƯỢC
Ngày hoạt động 2023-04-21
mã số thuế 2301241845 lần cuối vào 2023-04-22 12:19:31.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tóc giả
3830 Tái chế phế liệu
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán)
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
4690 Bán buôn tổng hợp
4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.