VietnamPrintPack 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

VIETNAM PRINTPACK cung cấp cơ hội tốt nhất cho các đơn vị tham gia triển lãm để tiếp cận các doanh nghiệp nội địa. Với 18 năm kinh nghiệm, chương trình triển lãm này đã xây dựng thành công uy tín và chất lượng của một triển lãm thương mại chuyên nghiệp về ngành công […]

VTG Vietnam 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

VTG 2024 Tầm nhìn ngành công nghiệp đến năm 2035: Phát triển hướng Chuyên môn và Hiện đại hóa và Đẩy nhanh Quá trình Chuyển từ Outsourcing Sản xuất sang các hình thức Yêu cầu Năng lực Cao hơn Hoàn thiện Chuỗi giá trị Sản xuất Trong Nước: Giải quyết vấn đề Thiếu Vật liệu […]

VitaTex Vietnam 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

Ngày/Giờ 25 - 28 Tháng 9, 2024 09:00-17:00 【Ngày cuối cùng đến 15:00】 Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham gia Địa điểm Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) Địa chỉ: 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam […]

DyeChem Vietnam 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

Ngày/Giờ 25 - 28 Tháng 9, 2024 09:00-17:00 【Ngày cuối cùng đến 15:00】 Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham gia Địa điểm Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) Địa chỉ: 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam […]

VFM Vietnam 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

Ngày/Giờ 25 - 28 Tháng 9, 2024 09:00-17:00 【Ngày cuối cùng đến 15:00】 Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham gia Không được đeo dép lê/slipper Địa điểm Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) BẢN ĐỒ Đồng thời với VTG - Triển lãm Công nghiệp Dệt may và May […]

Vietnamplas 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

VietnamPlas là một sự kiện công nghiệp quan trọng tại Việt Nam với mục tiêu làm cho thị trường trở nên dễ tiếp cận hơn với các doanh nghiệp trên toàn thế giới và hỗ trợ các nhà sản xuất nhựa địa phương khám phá nhu cầu toàn cầu. Sự kiện này đã có uy […]

VIBS Vietnam 2024

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

Ngày Triển lãm Ngày triển lãm: 11 tháng 12 (Thứ Tư) - 14 tháng 12 (Thứ Bảy), 2024 Giờ triển lãm: 11 tháng 12 đến 13 tháng 12: 09:00 - 17:00 14 tháng 12: 09:00 - 15:00 Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham gia. Không được mang dép lê/slipper. Địa điểm Trung […]

VietnamWood 2025

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam

Ngày Triển lãm Ngày triển lãm: 15 tháng 10 (Thứ Tư) - 18 tháng 10 (Thứ Bảy), 2025 Giờ triển lãm: 09:00 ~ 17:00 (Ngày cuối cùng sẽ đóng cửa lúc 15:00) ※ Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham gia. Địa điểm Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC - Saigon […]

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.