Thẻ consumer electronics

Home Show Vietnam 2024

Home Show Vietnam 2024 sẽ bao gồm một loạt các sản phẩm đa dạng trên tám lĩnh vực, trình bày những xu hướng và sản phẩm nổi bật nhất trong ngành đồ gia dụng và trang trí nhà cửa, mang…

Vietnam IEAE Expo 2024

Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập và thay đổi mạnh mẽ. Năm 2023 tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5,05%. Đặc biệt, ngành công nghiệp năm…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.