Thẻ Denimsandjeans

Denimsandjeans 6th Edition

Triển lãm Quốc tế Denimsandjeans lần thứ 6 về chuỗi cung ứng denim, non-denim, đồ dệt kim và thể thao sẽ diễn ra vào ngày 26-27 tháng 6 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề năm nay,…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.