Thẻ fiber

VitaTex 2023

VitaTex 2023 Trong suốt triển lãm, một loạt các buổi seminar chia sẻ kiến thức sẽ được tổ chức để làm sáng tỏ các thách thức và giải pháp liên quan đến ngành Dệt may, May mặc, Bông, Sợi tại…

VTG 2023

VTG 2023 “Quốc tế Sản phẩm Ngành công nghiệp Dệt may & May mặc” Triển lãm Quốc tế Phụ kiện Dệt may và May mặc Việt Nam sẽ trưng bày các sản phẩm như Dệt may Việt Nam, May mặc,…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.