Thẻ Vietnam Foodtech 2024

Vietnam Foodtech 2024

VIETNAM FOODTECH là triển lãm thương mại quốc tế toàn diện tập trung vào công nghệ sản xuất, chế biến và đóng gói ngành thực phẩm & đồ uống. Sự kiện dành cho các doanh nghiệp sản xuất và thương…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.