Thẻ vitatex 2023

VitaTex 2023

VitaTex 2023 Trong suốt triển lãm, một loạt các buổi seminar chia sẻ kiến thức sẽ được tổ chức để làm sáng tỏ các thách thức và giải pháp liên quan đến ngành Dệt may, May mặc, Bông, Sợi tại…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.