Việt Nam có thể thu hút 25 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán với việc nâng cấp: Ngân hàng Thế giới

Thị trường chứng khoán của Việt Nam có thể thu hút 25 tỷ USD từ nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2030 nếu được nâng cấp từ Thị trường Tiềm năng lên Thị trường Nổi bật, theo Ngân hàng Thế giới.

Việc nâng cấp này là một bước chiến lược để Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2035 và thu nhập cao vào năm 2045, Ketut Ariadi Kusuma, chuyên gia cao cấp ngành tài chính tại Bộ phận Thị trường & Tài chính Toàn cầu, Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho biết tại một sự kiện gần đây.

Điều này sẽ tăng cơ hội tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, và họ có thể đầu tư lên đến 78 tỷ USD nếu Việt Nam thực hiện các biện pháp cải cách mạnh mẽ trong ngành bảo hiểm và môi trường đầu tư của mình.

Công ty tài chính có trụ sở tại Mỹ, MSCI Inc., phân loại thị trường thành Thị trường Tiềm năng, Nổi bật hoặc Phát triển. Việt Nam hy vọng sẽ được nâng cấp lên Thị trường Nổi bật vào năm 2025.

Một hạng mục cao hơn có nghĩa là thị trường có một số lượng lớn các công ty đáp ứng một số tiêu chí về vốn hóa thị trường và tính thanh khoản nhất định. Các tiêu chí khác là tính sẵn sàng của thị trường, bao gồm sự mở cửa cho sở hữu nước ngoài, dễ dàng về lưu thông vốn và sự có sẵn của công cụ đầu tư.

Kusuma nói để được nâng cấp, Việt Nam cần tăng mức hạn ngạch sở hữu nước ngoài cho cổ phiếu và tiến hành cổ phần hóa thêm các công ty nhà nước.

Nếu việc sở hữu nước ngoài vẫn bị giới hạn, Việt Nam chỉ có thể thu hút 5 tỷ USD, nhưng nếu tăng lên, con số này có thể lên đến 8-15 tỷ USD, ông nói.

Luu Trung Thai, chủ tịch ngân hàng MB, nói việc tăng chất lượng của tài sản trên thị trường chứng khoán là quan trọng để đạt được tình trạng cao hơn, và nhà đầu tư nước ngoài sẽ tìm kiếm cơ hội khi có tài sản tốt.

Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc niêm yết của các công ty nước ngoài trong giai đoạn 2003-08, nhưng hiện chỉ còn sáu trong số họ.

Một số công ty lớn, như CP Vietnam, một công ty con của Charoen Pokphand Foods của Thái Lan, đã thể hiện sự quan tâm trong việc niêm yết.

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam giảm bớt khó khăn mà các công ty nước ngoài có thể gặp phải trong quá trình niêm yết.

Tin tức liên quan

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.