0317917081 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN LỘC – NHÀ SÁCH HÒA BÌNH

0317917081 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN LỘC – NHÀ SÁCH HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN LỘC – NHÀ SÁCH HÒA BÌNH
Mã số thuế0317917081
Địa chỉ121 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diệnNGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hoạt động2023-07-05
mã số thuế 0317917081 lần cuối vào 2023-07-06 13:46:12.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4632Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)
4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)
4719Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở).
4761Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(có nội dung được phép lưu hành)
4764Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội).
4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở).
4933Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5225Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh bến bãi ô tô)

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.