4101625083 – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐĂNG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐĂNG HUY
Tên viết tắt CÔNG TY TNHH TV XD ĐĂNG HUY
Mã số thuế 4101625083
Địa chỉ Tổ 47, khu phố 5, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Người đại diện TRẦN ĐÌNH QUÂN ( sinh năm 1990 – Bình Định)
Điện thoại 0917564896
Ngày hoạt động 2023-02-22
Quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Quy Nhơn
mã số thuế 4101625083 lần cuối vào 2023-03-24 06:05:44

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bản hiệu, hộp đèn, pano, bằng rôn, áp phích, đèn neonsign
3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
4101 Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
4102 Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp
4212 Xây dựng công trình đường bộ
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, điện chiếu sáng công cộng
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp, thoát nước
4291 Xây dựng công trình thủy
4292 Xây dựng công trình khai khoáng
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà nghỉ; Khách sạn
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: a. Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng: – Thiết kế kiến trúc công trình; – Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; – Thiết kế cơ – điện công trình; – Thiết kế cấp – thoát nước công trình; – Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; – Thiết kế xây dựng công trình thủy điện; – Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35KV. b. Lập quy hoạch xây dựng: Thiết kế quy hoạch xây dựng; c. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: – Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; – Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; – Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; – Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình; – Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35 KV. d. Khảo sát xây dựng: – Khảo sát địa hình; – Khảo sát địa chất công trình. e. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng lắp đặt thiết bị vào công trình. – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35 KV. f. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình:công trình dân dụng – công nghiệp;công trình giao thông; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình quy hoạch xây dựng; công trình thủy điện; công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35KV. g. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: công trình dân dụng – công nghiệp;công trình giao thông; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình quy hoạch xây dựng; công trình thủy điện; công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35KV. h. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông,thủy lợi, thủy điện, quy hoạch xây dựng, điện công trình, kiến trúc công trình.
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Dịch vụ Photocopy

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.