Cảng biển xử lý 112 triệu tấn hàng hóa trong hai tháng

Cảng biển Việt Nam đã xử lý gần 112 triệu tấn hàng hóa trong hai tháng đầu năm 2024, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Ban Quản lý Hàng hải Việt Nam.

Hàng xuất khẩu đạt 28,68 triệu tấn, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước, và hàng nhập khẩu đạt 33,884 triệu tấn, tăng 16%.

Đồng thời, hàng container được vận chuyển qua cảng biển đã đạt hơn bốn triệu đơn vị tương đương hai mươi feet (TEUs), tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai tháng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hải Phòng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước, với tăng trưởng hàng năm trung bình từ 43-53%.

Chỉ trong tháng 1, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua cảng biển đã tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua 68,7 triệu tấn, theo dữ liệu.

Năm ngoái, các cảng này đã xử lý 733,18 triệu tấn hàng hóa, tăng 4% so với năm trước, theo thông báo của ban quản lý. Họ cho biết sự tăng 4% này là tốc độ thấp nhất được ghi nhận trong những năm gần đây, chủ yếu do sự phục hồi sản xuất và kinh doanh không hoàn toàn và chính sách “zero Covid” của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Trong kế hoạch chung cho việc phát triển hệ thống cảng biển của Việt Nam cho giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050, ban quản lý dự báo khoảng 1.422,5 triệu tấn hàng hóa sẽ thông qua các cảng biển địa phương vào năm 2030, trong đó có 559 triệu tấn hàng container.

Tin tức liên quan

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.