Thẻ apparel

SaigonTex – SaigonFabric 2024

Hội chợ Công nghiệp Dệt may & May mặc Sài Gòn (SaigonTex), sự kiện lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp dệt may và may mặc tại Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến…

Global Sourcing Expo Australia 2023

Triển lãm thương mại toàn cầu đặc biệt của Úc được tổ chức hai lần mỗi năm với các triển lãm tại cả Sydney và Melbourne. Việc tổ chức triển lãm ở hai thành phố hàng đầu của Úc mang…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.