Thẻ beverages

HCMC Foodex 2024

Được định hình là sự kiện thương mại toàn diện phục vụ ngành Lương thực Thực phẩm, HCMC FOODEX 2024 hướng tới kết nối đa nền tảng giá trị trong và ngoài nước giữa doanh nghiệp – cơ quan –…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.