Thẻ Chan Chao

VTG 2023

VTG 2023 “Quốc tế Sản phẩm Ngành công nghiệp Dệt may & May mặc” Triển lãm Quốc tế Phụ kiện Dệt may và May mặc Việt Nam sẽ trưng bày các sản phẩm như Dệt may Việt Nam, May mặc,…

VietnamPlas 2023

VietnamPlas 2023 Triển lãm Công nghiệp Nhựa và Cao su Quốc tế Việt Nam là sự kiện công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. VietnamPlas đã cam kết làm cho thị trường dễ tiếp cận hơn với doanh nghiệp trên…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.