Thẻ Công nghệ thử nghiệm

Nepcon Vietnam 2024

NEPCON Việt Nam là Triển lãm Điện tử có sức ảnh hưởng lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam — là sân chơi để giới thiệu công nghệ mới nhất và dành cho các nhà đổi mới toàn cầu. Đây…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.