Thẻ công nghiệp ô tô

AutoMechanika Vietnam 2024

Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh là triển lãm chuyên ngành duy nhất về công nghiệp ô tô và các dịch vụ về hậu mãi ô tô, và là một phần của thương hiệu ‘Automechanika’ toàn cầu.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.