Thẻ ILDEX Vietnam 2024

ILDEX Vietnam 2024

ILDEX Vietnam được tổ chức bởi Công ty VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd, liên doanh giữa Jaarbeurs đến từ Hà Lan và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm TCC đến từ Thái Lan. VNU Exhibitions Asia Pacific phát…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.