Thẻ Metalex Vietnam 2024

Metalex Vietnam 2024

METALEX Vietnam 2024 sẽ diễn ra với chủ đề “TỪ TUYẾN TÍNH ĐẾN TUẦN HOÀN – THIẾT LẬP LỘ TRÌNH TIẾN TỚI TRUNG HÒA CARBON”  với mục tiêu thúc đẩy thị trường sản xuất Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.