Thặng dư thương mại vượt mức 8 tỷ USD trong 5 tháng

Thặng dư thương mại của Việt Nam đạt 8,01 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, với doanh thu xuất khẩu là 156,77 tỷ USD và nhập khẩu là 148,76 tỷ USD, tăng lần lượt là 15,2% và 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu xuất khẩu này, 43,69 tỷ USD đến từ ngành trong nước và 113,08 tỷ USD từ ngành đầu tư nước ngoài, tăng lần lượt là 20,5% và 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vào thứ Tư.

Trong khoảng thời gian này, có 26 loại sản phẩm ghi nhận doanh thu xuất khẩu vượt quá 1 tỷ USD mỗi loại, chiếm 90% tổng số, trong đó có bảy loại vượt quá 5 tỷ USD.

Ngành chế biến đóng góp khoảng 137,39 tỷ USD vào tổng doanh thu xuất khẩu, chiếm 87,7%, trong khi ngành nhiên liệu và khai thác mỏ chiếm 1,3%, ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm 8,8% và ngành thủy sản chiếm 2,2%.

Trong khi đó, ngành trong nước tiêu thụ 54,95 tỷ USD cho nhập khẩu, và ngành đầu tư nước ngoài tiêu thụ 93,81 tỷ USD, tăng lần lượt là 24,2% và 14,9% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu của 27 nhóm hàng vượt quá 1 tỷ USD mỗi nhóm, với bốn nhóm ghi nhận doanh thu vượt quá 5 tỷ USD. Hàng hóa vốn là mặt hàng nhập khẩu chính trong giai đoạn này với giá trị ước tính là 139,89 tỷ USD.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với doanh thu là 44 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng đầu của nước này với 54,9 tỷ USD.

Cũng trong khoảng thời gian này, Việt Nam đạt được thặng dư thương mại là 38,1 tỷ USD với Hoa Kỳ, 14,3 tỷ USD với Liên minh châu Âu và 290 triệu USD với Nhật Bản. Trong khi đó, nước này ghi nhận thâm hụt thương mại là 32,3 tỷ USD với Trung Quốc, 11,1 tỷ USD với Hàn Quốc và 4,2 tỷ USD từ ASEAN.

Tin tức liên quan

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.