Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 900 triệu đô la về Đầu tư Nước ngoài trong 4 tháng đầu tiên

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố Hồ Chí Minh đạt 915.6 triệu đô la, giảm 6.5 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, có 652 nhà đầu tư nước ngoài tăng vốn đóng góp và mua cổ phần, tổng cộng đạt 713.5 triệu đô la, giảm 5.6 phần trăm về số giao dịch nhưng tăng 68.3 phần trăm về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc và Singapore chiếm tỷ lệ lớn nhất về vốn đóng góp và mua cổ phần, lần lượt là 40.9 phần trăm và 33.9 phần trăm.

Báo cáo chỉ ra rằng có 357 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian đã cho, tăng 16.3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư chỉ đạt 129 triệu đô la, giảm 24.3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Luồng FDI vào Thành phố trong 4 tháng đầu năm chủ yếu đến từ vốn đóng góp và mua cổ phần, do Thành phố thiếu đất để thu hút các dự án đầu tư lớn.

Ví dụ, tại Công viên Công nghệ Cao Saigon, diện tích dành cho các dự án trong lĩnh vực điện tử, vi mạch và bán dẫn chỉ có diện tích từ 0.5 đến 3 hecta cho mỗi dự án.

Một doanh nghiệp trong nước được ủy quyền bởi các nhà đầu tư Mỹ đã đề xuất rằng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập một Khu Công nghệ Sáng tạo có diện tích từ 350-400ha, chuyên về sản xuất và kiểm tra vi mạch. Tuy nhiên, với hạn chế về đất đai, việc đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư sẽ khó khăn.

Tin tức liên quan

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.